خلوت تنهايي هاي يك زن

و من برايت نوشتم با اينكه خاكستري ست ولي نوشتم ..تا شايد "دل" آرام گيرد

 
» تشنه ام :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤
» هنوز زنده ام :: جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳
» دیگر تمام شدم ... :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» دلتنگ شدم :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» نفس نکش :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» آخرین نفس :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» رفتن :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» حال این روزهای من :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» گمشده توام :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» باز آمدن تو :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» حضور نصفه من :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» دنیای سکوت من :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» آدم نمرده :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» جانشین تو در این سینه :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» به چشمهات :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» با من حرف بزن :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» شازده کوچولوی من :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» رفیق روزهای خوب :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» اگه نباشم :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» همه شب ها :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» چشمان تو سر به راهم کرد :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» عطرت از خودت بافا تر است :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هنوز که هنوزه همانم :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تمناهایم پایان ندارند :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نکن دیگه اینکارو لطفا" :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» دارم سخت تاوان می دهم :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» می دونستی ... برنمی گردم :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» او سهم من نیست :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» این منم رها در دستانت :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» چرا نگاهم نمی کنی :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» پنج شنبه دوست داشتنی :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» امان از آغوشت :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» از نگفتن همه دوستت دارم ها :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» مرا بیاب :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» تمام جانم :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
» دوستت دارم به اندازه مرگ :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» با جای خالی تو چه کنم ؟ :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» اکنون بی توام :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» نوبت توست :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» تو خود عاشق شدن هستی :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» ..... :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» عادتم نده بی تو باشم :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» روزهای بدون تو :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» یک عاشقانه پر حرارت :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» تمام آتش تویی :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» سهمی از آفتاب :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» تو را " هنوز " خواستن :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» ممنوع منم :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» وقتی قلبت رو حال نیست :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» دیشب :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» قلاب :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» تکه ای از من :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» جمعه خوب :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» صدای خوب تو :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» یک حس دیگر :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» ناگفتنی ها :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» تمام :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» نفسی بیشتر از تو :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» با تو بودن نتوانم ... بی تو بودن نتوانم :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» کجا ماند رد آن همه نیازها :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» تمام شدم من :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» یادم بینداز :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» 13 مهر ... از تو هجرت نخواهم کرد :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» صدای پای کسی می آید :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» انتظار پایان :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» همه تنهایی های من دات آی آر :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» جای خالی تو :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
» کنار نگاه تو :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» پراکنده گویی های نیمه شبانه ام :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
» بی ربط :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» مرا بنواز :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» برای دلم دعا کن :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» احترام یک احساس :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
» هوا رو از من بگیر :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» اصلمان را هم گم کردیم :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» دوباره من شدن :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» چرا نگفتی ؟؟؟ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برای محبت فردا دیر است :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧
» فعلا :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» سفر :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» خدا :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» سکوت :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» می بینم و می گذرم :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» نگاهم کن :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» بی هیچ رد پایی :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» فصل خاکستری :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» تمام غم :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» دوستی :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» دیگه هوا ندارم :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» سرد است :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» چشم های خیس :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
» تنها ... گرم ... امن :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» در آرزوی یک همدل :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» دریاب مرا :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» سر ریز دل :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» و دیگر آسمان :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» من رفیق نیمه راه نیستم :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» گفتن حق :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» این دل :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» باز هم پراکنده گویی های شبانه :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» آنکه بی باده :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» ای کاش :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» او :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» صدای آواز :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
» جای پای یک زن :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» اینجا چه می کنی ؟ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» اگر به من شادی نفروختند :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» مرد را می گویم :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» من شنیدم :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» حسرت :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» او از کجا فهمید ؟ :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» به سادگی های من :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» یاد تو :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» تو چه دانی که این لحظات :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ها :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» صفا :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» خاطره کوچکی با تو :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» خارج از محدوده :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» اینجا هنوز کسی هست :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» قرار بعدی ما :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» برای همیشه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» بی بهانه :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» اندکی عاشقانه تر :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» خدایا :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» مرگ :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» طعم تلخ اشک :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» بی سایه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» جای زندگی :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» نامرد :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» بدون قلب :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» امروز من داغونم :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» بهانه تمام گریه هایم :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» باران بهانه بود :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» سقف دلتنگی :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» چشمان باز :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» یک وقت هایی :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» مرد ! :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» بازی :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» زندگی :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» دوست من :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» دوستی ها و دشمنی های بی مقدمه :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» یادداشت های یک زن :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» پراکنده :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» مرا با چشمانی باز ببوس :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» بین لحظه ها :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» بهای دوست داشتن :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
» نیاز :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» ما پاک می کنیم :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» فریاد نزن :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» وسوسه :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» به من بگو دوستم داری :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» خیال تو :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» برای تو :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
» نگاهم کن :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» یک روز من :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» کاش می دانستی :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» درباره پست قبلی :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» انسان :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» من یک زن هستم :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» sorry :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» قسمت من :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» فعلا ... :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» زندانی :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧
» امروز :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» یک روز من :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
» سکوتم را می شنوی :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» تموم شدی :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» سکانس :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» چه خوب که فهمیدی :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» شبیه باران :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» هیچ نمانده :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
» پراکنده ها ... :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» گم شده ام :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» نمی توانم پرواز کنم :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» پراکنده گویی :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» نگاه کن :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سکوت می کنم :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» وقتی رفتم :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خط خوردم :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» چیزی ندارم .... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» گذاشتم بروی ... :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» پراکنده ... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» ماه هم اگر در بزند :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» شکستن مانع رفتن نیست :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» می روم :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» حرفی بزن :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» یادت باشه :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» باید فرار کنم :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» یک نفس از عشق :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» مهربانم :: سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
» دوست :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» خسته شدم :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» جاي خالي تو :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» تشنگي هاي من :: دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦
» چه كنم :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» پر زدم :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» زن يعني عشق :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
» تشنه ام :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» قرارمون يادت نره :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» آتش بگير :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» اميد :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» بارها شكستم :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» باران چه زيباست :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
» بن بست :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
» دوست :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
» پراكنده گويي هاي شبانه ام :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» سكوت مي كنم :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» مرنجان دلم را :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» مراقب باش ........... :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» صبر كن :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» همين :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» لعنت به من :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» شايد :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» آخرین بار :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» من :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» وسوسه :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» خيلي تنهام :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» هفت سال ... :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» هميشه تو ر و مي شنوم :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» خاطرات .... :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» تا اطلاع ثانوي ... :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» امشب ... :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» از لابلاي يادداشت هاي ديشب :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» چقدر به بازي گرفته شديم ... :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» نامه اي به يك فاحشه :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» زندگي .... :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» من به دنبال اتاقي خالي ... :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» براي همه وقت هايي كه ... :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» ميتوان گريست و ... :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» با عشق :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» به یک دوست :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» خسته ام :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» راز اشك ها :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ما گمشده ايم !!! :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» با تو ستاره مي شوم :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» خوش آمدي :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» با من بمان :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهانه :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» به تو تقديم مي كنم .... :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» وقتی .... :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» از تو :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
» زني از تاريخ :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» بعضي ها :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» ۲۰ بهمن :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» حالا كجا هستي ؟ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» همه چي از ياد آدم مي ره .... :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» كليدر :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» دام من :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» عدالت :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» از يه دوست :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥
» و خداوند زن را آفريد ... :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» تكه اي از كليدر :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» خاموشي و تنهايي ... :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» تكه اي از كليدر :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» كليدر :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
» بوف كور :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥
» هميشه :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥
» يه لينك جالب .... :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
» يك تست :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» اندوه :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» يك تست :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
» از او :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
» یادت باشه :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
» يه آدرس :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» نامه :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» عشق يعني .... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» كاش ... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» سلام :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥