سفر

.

        ما سفر داریم تا سفر  

            می شود بار و بندیل بست و

                 سوت زنان رفت 

                می شود بی چمدان

                        با لبهای بسته  

حتی بی اشک و بی در آغوش کشیدن کسی رفت

                           و  برنگشت!

..........................................................

پ ن : از دوستان برای محبت هاشون به حاطر تولدم ممنونم ....

.

/ 0 نظر / 35 بازدید