ناگفتنی ها

دیگه هر احمقی میدونه که داستان چوپان دروغگو، معنیش این نیست که نباید دروغ بگی ... !

 
        معنیش اینه که یه دروغ رو چند بار نباید بگی !!!

انگار خیلی تلخ شدم ...یادم باشد درد گفتنی نیست . درد را باید چشید . مثل یک فنجان قهوه تلخ . باید چشید و لذت برد....

فقط یادم باشد به یاد خدا بیاورم ، درد ها ، نا گفتنی ترین قصه های تاریخند 

       یادت باشد  من راوی این ناگفتنی ها نیستم. نمیتوانم باشم...

    یادم باشد به یاد خدا بیاورم ، دردها را برای من نگوید....

 

پ ن : هی  سنگ لازم نیست؛

 
                       آنقدر ترک خورده ام

 

                          که برای شکستنم تلنگری کافیست ...

        این روزها  نه کتاب می خوانم نه وقت دارم  نه حوصله و نه پول... شماسازمانی٬شرکتی چیزی سراغ ندارید که به مدیر عامل نیاز داشته باشد؟

 

/ 0 نظر / 50 بازدید