تشنه ام

    وقتی که تیر ندیدن چشمه چشم تو

      گلوی کوچک مرا می درد !

        من همچنان تشنه نوشیدن تو می شوم

           حالا !

                 نه آب می خواهم نه لغزش رود

                                        لبهایم را با لبانت تر کن ...

/ 2 نظر / 66 بازدید