مرا بیاب

 

          دلم برای یک نفس حرف زدن ! برای بالا و پایین بریدن  برای هیجان دستهایت  که قصه ام را تعریف می کنند ...  برای چشمهایت که زل به سقف اتاق دنبال یک کلمه دیگر می گردند پر می زند !

          دلم برای   حر فهایت دلم برای خواندن راز هایم دلم برای گفتن شورعاشقی هایم پر می زند!

              دلم برای دو کلام انرژی مثبت ! سه کلام یاس فلسفی ! فریاد هایت  پرمیزند!

             خودم را در تو گم کرده ام !  از آنجایی گم شدم که چشمهایم را روی قلمم بستم !   گفتم بهانه میشود برای نوعی دیگر شدنم ! حالا فقط خودم را میان خاطر ه های تو  به یاد میآورم ! آنهم یک در میان!

              آنقدر دور که احساس می کنم همه من یک توهم بزرگ بوده است !  می خواهم پیدایش کنم ! همه ان هق هق بی پایان قلم را دوباره سر دهم ! از نو !  

                     م عزیز ! مرا بیاب  وسط  همه روزمر گی هایت  !   

               * خودت را حتی اگر شده قرضی به من بده...اجاره اش را به بهای همه آشفته حالی هایم می پردازم...

      بگذار که تا می خورم و مست شوم
       چون مست شوم، به عشق پا بست شوم

        پابست شوم به کلی از دست شوم
                         از مست شوم نیست شوم، هست شوم

/ 2 نظر / 75 بازدید
سی سی

تو خود مالکی... ملکت را اجاره داده ای به مردم.. به قیمت گریه و اشفتگی ات... دور دایره میچرخی... عاشقی... تا میخوانمت... لبخند گرمی از نوشته ات بی لبانم سلام میکند.. سلامی گرم... دوست دارم دستهایی که قلم را گرم میکند بفشارم.. دلی که دستها را گرم میکند را بوسه ای هدیه دهم... از درون اتشی و دنیا از تو سرد تر... همین است که می گویی سردم است... بیا.. بیا در اغوشم تا تمام وجود یکی شویم مثل ترکیب های بی کسره میانجی تو... تمام نفس هایت را حرف بزن اما بدان تو مالکی.. مالک تمام م های دنیا... حتی میترا... میترا که از درونت داد می زند ای مالک من.. ای دل من بس است عذاب... مهربانتر باش با خودت... فقط به خاطر میترا!

نه اینجا پیغامی از من نخواهی دید بجز زنگ تلفن م