با جای خالی تو چه کنم ؟

 

               نقش محو حضور توست اینک در ذره ذره وجودم ...   سایه تو و نشانه بودن آتش را باور کرده ام؛ و یخزدگی دستانم را .           

                م عزیز  ! م عزیز !  مثل قطب های متضاد آهن ربا از تو می گریزم   و  به سوی تو   جذب می شوم!

                     راستی، کسی نفهمید جاذبه میانمان را کدام دیوار شکست؟

            * م عزیز !  ناب منم که می خرم تلخ ترین شراب تو  را ...*

                 چقدر این دوست‌داشتن‌های بی‌دلیل ... خوب است. مثل همین باران بی‌سوال که هی می‌بارد ...که هی اتفاقا" آرام و شمرده می‌بارد ... ..           

                       م عزیز !  با جای خالی تو چه کنم ؟

   

/ 1 نظر / 40 بازدید
سی سی

با جای خالی تو چه کنم؟ شاخه گل؟ بوسه؟ قلبنیم تپنده؟ با جای خالی تو چی کنم؟ لم داده بودی و هر کس بخواهد جای تو بنشیند کوچکتر از گرمای تنت است... لم داده بودیو به تو تکیه کرده بودم نفهمیدم کی رفتی و دیواری که نفس نداشت توی صورتم بزند... اه جای خالی تو هیچوقت یخ نمی زند حتی اگر من یخ بزنم...