تمام شدم من

 

  *  من و تو !

 

             باید بنشینیم در سکوت ِ خالص ِ یک شمع  و با این سه کلمه ی ساده  یک جمله بسازیم  :  شب      عشق    و ...     آزادی

 

     شمعی که شاید تا صبح دوام نیاورد !

 

 پ ن :  زن بودن ، بزرگی ِ روح می خواهد، زنانه گی یعنی  دوست داشتن  ِ همه تو  را   از  دور  ، دورِ   ِ دور

     هی تو  !  می بینی ؟؟؟؟

           *  تمام شده ام من  ،    تو کجایِ کاری...؟؟؟؟

/ 0 نظر / 36 بازدید