سهمی از آفتاب

 

            م عزیز ! سهمی از آفتاب نمی خواهم    وقتی گوشه ی چشم هایِ تو   سهم ِ سوختن ِ   هر روزه ی من است...

 

 

 پ ن 1 : ای کاش زندگی مثل یک سیگار ESSE  آبی بود !

پ ن 2 :   ...  باران شروع می شود  و من چتر ندارم.. تو را هم !!!

/ 1 نظر / 37 بازدید
سی سی

سلام... البته اینا زیر افتاب چتر گرفتنااا خوبی؟ یه مدت هر روز هستی... یه مدت 6ماه نیسسی... کجایی میتی رنگ ESSE؟