هنوز که هنوزه همانم

 

              اگر به آدم بزرگ‌ها بگویید یک خانه‌ی قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجره‌هاش غرقِ شمعدانی و بامش پر از کبوتر بود محال است بتوانند مجسمش کنند. باید حتماً به‌شان گفت یک خانه‌ی صد میلیون تومنی دیدم تا صداشان بلند بشود که: -وای چه قشنگ!

           ١ - واقعا که حجم ماده هیچ تاثیری در فکر ندارد  اگر هزار تا از این کاغذ ها و نوشته ها را هم بسوزانم و پاک کنم باز چیزی از جریان جاری ذهنم کم نمیکند !!!

                2- از امروز حتی کلمه ای از اشک ها و حسرت هایم راهم نخواهی خواند  در حسرت حتی یک کلمه میگذارمت !!!!

               3-  می خواهم ظالم شوم ...

              ۴- چه اهمیتی دارد تو چگونه باشی  همینکه 4 تا داد بزنی و دوبار بگویی برایم مهم نیست و چند تا خط و نشان بکشی یعنی سنگدلی را خوب بلدی!

            ۵ -  چرا برایم چاله درست می کنی ؟؟؟؟  ! من که هنوز زخم سر زانوهایم خوب نشده از بس تو چاله افتادم !!!!

            ۶ -  ...( گفتم که در حسرت حتی یک کلمه می مانی!)

          7-  امروز یک چیز جدید فهمیدم   هرچقدر خدا خودش بیشتر آرامت کند   بعد از آن با بنده هایش پریشانت میکند!

          8-جایی هست که همه چیزت را ببری جز فکرت را  ؟

 

               ٩- وقتی از تمام واقعیت ها فقط برای خودت تردید هایش را انتخاب میکنی این میشود که آغوشی را از دست میدهی  اغوشی که تا اطلاع ثانوی برای تو بود   ...

 

             10- خدایا لطفا کاری کن  که  ...   قول میدهم از این به بعد هیچ بشری را نپیچانم !!!!

          11 - باز من امروز از دنده چپ بلند شدم ... !!!

           12 - فندک داری ؟ زیپو !!!!

       13 - دوست  زرنگ خوب نیست!  خوبه که دوست آدم یکم خنگ باشه! خوبه که هی براش توضیح بدی و تا تو توضیح ندی اون چیزی نفهمه  و وقتی چیزی نفهمه نپرسه ... از بس خنگ باشه!!!

    یه جمله ی جالب خوندم:

                       لاشخور رو هرچقدر هم که تحویلش بگیری باز آخرش به جنازه ات رحم نمی کنه!!!

              پ ن :      تو مرا از بری،  تمام بدنم را  ،   تمام نفس هایم را  ،  خوب می دانی آخرش  کجا مچم را بگیری و  بوسه هایت را کجا رها کنی ...                    خوب میدانی که ما عشق را انکار می کنیم  ،  کاش عشق هم بتواند ما را انکار کند  ...

            راستی هنوز که هنوزه همانم : " نا آرام و نافهمیدنی "

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
سی سی

اگر یک نفر بخواهد بپیچانیش؟