از نگفتن همه دوستت دارم ها

 

     م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
    من   ناقل بدترین  بیماری مهلک بشر هستم ! میبینی !  دستهایم گاهی گرم می شود ! و روز هایم همیشه سرد می ماند ! چشمهایم می چرخند  وسط بزم هزار غریبه !  تا تو را بیابم ! قبل از اینکه باور کنم یک توهم بزرگ بوده ای !

        م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
لبهایم می لرزد  ! از نگفتن همه دوستت دارم  ها    ! چشمهایم می بارد ! هر روز ! وسط سجاده تنهایی ام که سجده می کنم روبروی عظمت یک نگاهت  می بارد ! 
 

        م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
          قلبم درد می کند آن  گوشه اش  که جای امن همه خاطره های توست تیر می کشد ! درست اینجا بین   بوسه هزار یکم و خاطره جمعه های  تنهای من ! تیر می کشد ! یک در میان ! دردش می زند که شانه هایم ! توان بلند کردن این همه خاطره ریز و درشت را ندارم ! راستی بقچه خاطره هایم را تا خانه برایم می آوری !
 
           م عزیز ! هنوز لنگ می زنم ! این پاهای خسته همه راه را دویده است تا تو ! و ماراتن عشق تو تازه شروع شده است ! می ترسم !  می ترسم  وقتی که دستهایت را  حلقه کنی زیر شانه  ام ! هیچوقت راه رفتن را دوباره به خاطر نیاورم !


          م عزیز ! لطفا" به من  نزدیک نشو !
             روحم هذیان می گوید ! این روزها بیشتر از لبهایم هذیان می گوید ! روحم تب کرده است ! این عفونت جسمی پریشان مثل خوره دارد از درون روحم را میخورد !
 م عزیز ! من کمی بتادین نگاه تبدارت را لازم دارم ! روحم زخمیست ! 


        م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
                      خیلی فاصله بگیر ازمن ! به اندازه قد یک جنازه متحرک ! به اندازه سنگینی یک روح ! واحدش را نمی دانم ! متر ! سانتی متر ! به اندازه یک تن خاطره فاصله بگیر ! به اندازه دهها لیتر اشک فاصله بگیر ! دور شو ! با سر عت هزار متر خاطره در ساعت ! دور شو ازمن ! با شتاب لحظه هایی که برای ابد ساکت شدند فاصله بگیر !
       

         م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
  
              مثل یک حلقه مکرر هستی  در ذهنم !

              همه ضمیمه ها و پاورقی های مغزم به تو ختم میشوند ! وزن خاطره های سنگینم روی شیقیقه هایم فشار می آورد یک لخته عشقی دیگر را هم رد کرده ام ! امروز صبح ! بعد از سلام همیشگی ! بعد از جواب همیشگی ات ...
     

       م عزیز ! لطفا" به من نزدیک نشو !
              من   ناقل بدترین  بیماری مهلک بشر هستم !

                                          من   عاشقم ...

          

/ 1 نظر / 44 بازدید
رضا ترلان

سلام میترای عزیز عجب بیماری دوست داشتنی ای ... [لبخند] اگه باهات شوخی داشتم ... می نوشتم : عجب ناقل دوست داشتنی ای [چشمک]