دنیای سکوت من

 

 

   خطم قطع شده ... اعتباری م داستانش غم انگیز شده ... 

        گوشی م رو پیچوندن         تلفن ثابتم خراب شده ...

                                کلا"  آف لاینم ...

       

/ 2 نظر / 36 بازدید

آف لاین بودنم عالمی دارد به وسعت مرگ بال و پری دارد به اندازه عشق آغازش دوست داشتنی پایانش درد ناک و غم انگیز . na

تو بشناسی بس است

ادم بر هرکی بخواد اف لاینه بر هرکی بخواد ان لاین... خیلی وقته برا من که مرده ام افلاینی...