همه شب ها

           بگذار خیلی ساده بگم :  دلم برات ... !!!

 

          همه از عصر های جمعه مینالند   می گویند عصر جمعه دلگیر است   دلهاشان سخت میگیرد...    

        من به کی کجا ...؟     و به کی بگم ...؟  که همه عصر  ، همه صبح  ،  همه شب  این دلم گیر است ؟

            ***************************

              

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
مانی

مطلب هات قشنگه میشه بگی چندسالته میخوره یک پیردیرباشی توعاشقی خوش بحال معشوقت