هنوز زنده ام

       

                   اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
        

                 ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺩﺭﺳﺖﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

/ 4 نظر / 62 بازدید
منوچهر

و من یه عمره از زمانی که تو نیستی بد جوری دلهره دارم....بشکن..بخاطر عشق به حرمت عشق به شرافت و بزرگی عشق بشکن...بشکن این غرور لعنتیو و با من باش ..واسه همیشه ...همیشه...عاشق باش..میفهمی..دیگه بس نیست؟!!!

مسیح

سلام پیشاپیش تولدت مبارک با بهترین آرزوها

فرزاد

هی لعنتی منم هنوز زندم

توسن

سلام... بانو سال نو مبارک ...برایتان بهترینها را آرزو می کنم .....و یک شاخه گل مجازی ،که گاه عطر و بویش در رگ رگ ـ شامه ی خاطرمان می ماند و مشوق ـ انگشتانی می شود که سرمستی رقصی غریب بر صفحه کلید را همچنان بهانه کنند... [گل]