عادتم نده بی تو باشم

 

        م عزیز !    کجایی؟ چرا گمت کرده ام؟  چرا گمم کرده ای؟   نشسته ای و  له شدنم را می بینی ؟ 

         م عزیز !  می خواهم  تو را از همه جا پاک کنم ... از دلم خط بزنم   ...از ذهنم بزدایم  .....خاطراتم را ازیادت پاک کنم .....چشمهایم را از نگاهت بشویم .....گردگیری کنم  همه وجودم را  ...  گرچه پاک نشد! 

         م عزیز !  خوابهایم تنها جایی بودند... که لانه کردی و دستم نرسید!....پس خواب را به خودحرام کردم تا صبح!  و تا صبح خوابت را در بیداری دیدم جایت که خالی شد....من آنرا با همه چیز پر کردم...با گل ....   دوست... .کار.... قوم... خویش.....زندگی...اشتباه .....تفریح ....! و هرچه کردم  پر نشد! 

        م عزیز !  تمام این مدت دلخور بودم  ...... دلخور بودم از تو ... عادت نداشتم بدون توزندگی کنم!!!  م عزیز !  عادتم نده  بی تو باشم  ....

        م عزیز !   زندگیم آنقدر از تو پر است  که  باور ندارم  بدون تو هم زندگی باقی خواهد ماند!    بدون  تو ، زندگی نماند ...اما من زنده ماندم  انصراف دادم از زندگی  .....  وقتی می خواهم خاکت کنم  ،   سینه خیزهستی ام  را با تو چال می کنم  !!!

        م عزیز ! من بردن نامت را ممنوع می کنم   .....تا هر بار که نامت را عاجزانه صدا میکنم ....سکوتت را  نشنوم!!!

          م عزیز !  بین خودمان باشد ...گاهی یواشکی صدایت می کنم هنوز...و خوبگوش می دهم سکو تت را ....شاید لابلای آن جوابی بود برای من !   م عزیز !   ...چطور دلت میاید  مرا به خودم بسپاری بااین همه درد  ! ؟ و سر آخر....  م عزیز !   م عزیز !  تو را به خدا  دیگر به خوابم نیا ! خوابت را که می بینم بیداری برایماز مردن  هم سخت  تر می شود!

        پ ن : انگار کسی حوصله حرف زدن نداره. مدتهاست نتونستم با کسی جدی حرف بزنم . همه از جدی بودن فرار می کنن... همه نقاب شوخ طبعی به چهره زدن و من هم مثل اونها... اما این نقاب داره نفسمو می گیره... میخوام که برش دارم  ولی نمیشه ... میدونم اگه برش دارم  ... منزوی می شم !

 

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
سی سی

داداش فدات شه با خودم جدی حرف بزن... خوب میدونی وضعیتمو... تا جاییکه بتونم باهات حرف میزنم... اره منم می کشیدم به شوخی.. اما چرا؟ چون دلم نمیومد بی تابی تو ببینم... چون میدنم حالتو... میفهممت... همون چیزی که تو هیچوقت نفهمیدی! میترا زدم به شوخی که میدونسم چشم ژیش حرفات عین نوشته هات تاب نمی اره... باهام حرف بزن...